Đang Thực Hiện

136420 Web designer needed

Mainstream Revolution is a clothing company which would need a designer to build an online store. It would entail something modern and attractive for a clothing catalogue, online store, etc. This store would be similar to those found these websites:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, JSP, Thiết kế trang web

Xem thêm: needed online designer, designer store online, designer store, online clothing designer, designer catalogue, web designer online, online flash designer, need catalogue designer, clothing designer, catalogue designer, attractive online store, jsp store, need clothing designer, need designer clothing company, online designer needed, online catalogue, online jsp designer, company websites needed, need online designer, web designer flash, jsp online, flash clothing store, online store clothing, company catalogue, build web websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ottawa,

Mã Dự Án: #1882592