Đang Thực Hiện

new project for test

test description.

Kỹ năng: J2EE, JSP

Xem thêm: test, project test, project jsp description, project jsp, jsp project description

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

Mã Dự Án: #46932

Đã trao cho:

userasseller

provide full details

$100 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

cstl

Chandusoft is a customer-specific service oriented company has got an Professional and creative team with 6 years experience in Web design and development. We have expertise and experience in ecommerce site development Thêm

$89 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0