Đang Thực Hiện

326996 Linux Programmer needed

Linux programmer needed to install 2-3 websites on 1 server. Must install the websites and make sure it works.

Must be expert in:

php

mysql

apache

html

javascript

html

ftp

Must also know how to install security measures like a firewall etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, JSP, MySQL, Thiết lập Bản thảo, XML

Xem nhiều hơn: programmer needed php, websites programmer, it programmer needed, how to be programmer, programmer needed, linux firewall, c# programmer needed, c programmer needed, ftp jsp, apache javascript, install jsp, linux install ftp, jsp programmer needed, jsp ftp, apache linux expert, jsp javascript mysql, apache linux, expert jsp, linux security expert, linux php apache

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2072803