Đã hoàn thành

123600 Website Rehab

I need some minor changes with the design look ! Also I need to add the multiple Listing service to the website !

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, JSP, MySQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: jsp service, jsp javascript design, website rehab, website jsp, multiple listing service, multiple listing, jsp website, add jsp website, jsp website design

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1869766

Đã trao cho:

transylvan

Hi There. Please see PMB

$200 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
3.9