Đã Đóng

MySpace Clone

I need to clone [url removed, login to view] . Same functionality with weblog, forums,mail and messenger functionalitz

Kĩ năng: .NET, JSP

Xem nhiều hơn: myspace . com, clone, messenger net, myspace com, myspace net, jsp myspace, clone net, need myspace clone, clone com, net myspace clone, myspace need, need myspace, clone functionality, clone messenger, clone mail, mail clone, myspace mail, clone myspace, messenger clone, myspace clone, myspace messenger, need clone, clone forums, mail messenger, myspace

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zurich, Switzerland

ID dự án: #19433