Đã Hủy

LMS/LCMS Product Development

LMS/LCMS Product Development using SCORM/AICC standard

Kĩ năng: JSP, XML

Xem nhiều hơn: product development bid, scorm aicc, scorm, product development, francena, c# development, lms aicc, using product, scorm lms, aicc lms, development lms, lms development, lms scorm, lcms, aicc, aicc scorm, xml product

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #12360