Đã Trao

2D Jumping Script C# Unity 3D

Bezier Curved jump with Physics...

Example:

[url removed, login to view]

I will provide you with 2D Toolkit and Touch library if you need it..

Kỹ năng: Lập trình C#, Unity 3D

Xem thêm: unity jump script, unity jump, jumping unity, unity jumping, unity jumping script, jump unity, toolkit jump, script unity, touch jump unity, script jump unity, unity toolkit jump, jumping script, unity script jump, jump script unity, jump script, unity library, 3d library, unity script jumping, unity 2d, unity, jumping, touch library, unity touch script, unity script touch, touch script unity

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #1670588

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

CreativeB24

Hired by the Employer

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
4.4