Đã hoàn thành

RBAC in Kubernetes

RBAC configuration in Kubernetes.

Kĩ năng: Kubernetes

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #20101596

Được trao cho:

himanshurajput32

Hi I think I can help you in configuring RBAC over Kubernetes.

$22 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $29/giờ cho công việc này

awsdevopro

Hi, Proficient at docker & kubernetes stuff in production. Cloud DevOps Engineer get to resolve cutting edge web technologies that will eliminate risks by enabling you to start big or small, with legacy or new applicat Thêm

$35 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0