Đã hoàn thành

labview modbus test

Được trao cho:

pizviz

Certified LabVIEW Developer having experience in all kinds of LabVIEW based development

$11 SGD / giờ
(4 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

LVNicku

A proposal has not yet been provided

$27 SGD / giờ
(2 Nhận xét)
2.7
$30 SGD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0