Đã Trao

Ladies Boutique

I'm currently in need for a business plan for a high end boutique. The boutique will start online at first, but around 2014-2015 I will be looking to upgrade to am establishment. (Destination unknown for the time being.)

Kỹ năng: Kế hoạch kinh doanh, Thị trường thương mại, Nghiên cứu tài chính, Tiếp thị, Viết báo cáo

Xem thêm: ladies boutique business plan, online boutique business plan, business plan online boutique, business plan ladies boutique, ladies, 2015, boutique plan, 2014, establishment, boutique business plan, ladies boutique plan, end business plan, online boutique, business plan boutique, establishment business, boutique online, ladies boutique, looking online writer, looking online staff, looking online booking system, looking online english teacher

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) APO, United States

Mã Dự Án: #1709672

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

KalauniKai

Hired by the Employer

$500 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0