Đã Đóng

Multi-User CMS

Please see attached pdf. I will provide details as need.

Kĩ năng: LAMP, Codeigniter, UX / User Experience, UI / User Interface

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #33703661

92 freelancer chào giá trung bình$1349 cho công việc này

(92 Nhận xét)
7.4
(73 Nhận xét)
7.6
(141 Nhận xét)
7.2
(6 Nhận xét)
6.5
(17 Nhận xét)
6.8
(45 Nhận xét)
7.3
(4 Nhận xét)
6.2
(4 Nhận xét)
5.9
(7 Nhận xét)
6.0
(7 Nhận xét)
5.8
(3 Nhận xét)
5.8
(5 Nhận xét)
5.8
(2 Nhận xét)
5.4
(3 Nhận xét)
5.1
(3 Nhận xét)
5.3
(6 Nhận xét)
5.3
(14 Nhận xét)
5.3
infowider11

Multi-User CMS ***NO UPFRONT PAYMENT ***3 MONTH FREE SUPPORT AFTER PROJECT COMPLETION Hello, I saw your Basic [login to view URL] doc. Style: similar to [login to view URL] TechStack: Angular + PHP (CI4.0 + user admin fra Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.4
(2 Nhận xét)
4.8
(4 Nhận xét)
5.3