Đang Thực Hiện

Landmarks Jul 07 2012 16:05:37

Hey man, how about some more landmarks? Could I get a:

2x1 tower ($12)

2x2 castle ($18)

1x1 sign ($8)

Total - $38

Make 'em look sexy like normal! Just so they fit in with everything else.

Kỹ năng: Đồ họa máy tính

Xem thêm: castle a, tower , castle , landmarks, 2x2, curve best fit look

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Omaha, United States

Mã Dự Án: #1743791

Đã trao cho:

jerramfahey

Hired by the Employer

$38 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.3