Đã Đóng

Landscaping job/weekly

Hard Worker to do yard work...3 times a week

Kỹ năng: Làm vườn & cắt cỏ

Địa điểm: Orlando, United States

Xem thêm: weekly job daily payment, job paying 500 week, job pay 1000 weekly, run job weekly xml, reporting job weekly, job posting count week, example job scheduler weekly

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #14797594

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

cordaroldgantt

A proposal has not yet been provided

$222 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0