Domain mapping with laravel

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €750 - €1500 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Hi

I would like a minimal script done with Laravel 5.(3/4)

Use Case :

- User can add his own domain [url removed, login to view]

- User can choose domain below [url removed, login to view]

Example here :

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online