Lấy điểm cho từ file Scorm

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần dev có kinh nghiệm về file SCORM biết cách nhận request trả về (điểm) từ file scorm.

Công nghệ:

Backend viết bằng laravel, ae ko biết laravel nhưng biết cách lấy request thì có thể viết backend ngon ngữ khác cũng đc

Có sẵn file scorm để test luôn

Giá cả thương lượng

Laravel PHP

ID dự án: #30011285

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

TaimoorJaved26

peruse your activity post, Your prerequisite match with my aptitudes and ability. I am having 6+ long stretches of working involvement with industry.I am capable Laravel Developer,I am talented with PHP, HTML/HTML5, CS Thêm

$120 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.7