Đã Đóng

Laravel developer Required for small project

we want to record 15 sec video through web cam using Laravel .once video is record than save into MySQL Database and split into few paths

Kĩ năng: Laravel, PHP, JavaScript, MySQL, jQuery

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #32690643