Đã Đóng

Laravel - Tích hợp thanh toán

2 freelancer chào giá trung bình$265 cho công việc này

GraphicLand12

Hello Dear I CAN DO ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS Completed many website design projects as per client requirement under budget and within required deadlines I have read your project description and I am very intere Thêm

$250 USD trong 8 ngày
(13 Nhận xét)
4.8
ArpuSoftech

Xin chào, tôi đã xem qua chi tiết dự án của bạn để tích hợp Thanh toán. Theo chi tiết dự án của bạn, tôi có thể làm việc trên tất cả các điểm sau của bạn. 1. Tích hợp thanh toán VTC Pay 2. Tích hợp Perfectmoney 3. Tôi Thêm

$280 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0