web site đa cấp ( tích hợp api từ bên thứ 3 )

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

+ web đa cấp tích hợp api từ bên thứ 3 và bắt request

+ web tương tự web nạp thẻ

+ phân nhiều cấp ( cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 - cấp 4 - cấp 5 )

+ cấp dưới là con cấp trên

+ tích hợp nhiều dịch vu và tạo được nhiều web con ( Child panels )

+ yêu cầu tốc độ làm nhanh nếu có sẵn module sẵn rồi càng tốt

Laravel Vue.js

ID dự án: #28348095

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở