Đang Thực Hiện

Latex for report and presentation

There is a report and presentation of that report. Both report and presentation are going to be written in Latex format

Kỹ năng: LaTeX

Xem thêm: latex, latex format, presentation format, format presentation report statistical, format presentation report excel, format latex, report presentation, zebil77, format report, format presentation, report latex, template report latex, report latex template, project report latex, latex report, project report latex template

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Tunis, Turkey

Mã Dự Án: #4542536

Đã trao cho:

gtessari

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0