Đã Đóng

Mass recruitment(full time and part time)

Require Business Development Managers for our company.

Posts available: 20

Location: HSR Layout, Bengaluru, India

Kĩ năng: Lead Generation, Bất động sản

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Central Delhi, India

ID dự án: #33741976

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹25000 cho công việc này

(2 Nhận xét)
1.9