Hợp tác Freelancer (Chuyên Facebook Ads) - Chạy Leads mảng vay tiêu dùng

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi các bạn,

Bên mình đang cần tuyển 10 bạn Freelancers hợp tác với chính sách như sau:

1. Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm chạy Fb ads

2. Chính sách hợp tác:

- Lựa chọn1: Bên mình hỗ trợ ngân sách chạy -> 5,000đ/Lead đủ chuẩn

- Lựa chọn 2: Ngân sách bạn tự chạy -> 10,000đ/Lead (Quy định max CPL là 6000đ/Lead đủ chuẩn)

3. Quy định Lead chuẩn:

- Không trùng với Lead hiện tại trong database công ty

- Hệ thống phân tự động được cho 1 ngân hàng nào đó

3. Hỗ trợ:

- Chỉ cần bạn tư duy và lên camp nhắm tới KH có nhu cầu vay tín chấp (địa phương bên mình sẽ giao từng thời kỳ)

- Còn lại bên mình đã có hệ thống: Landing pages, Đo lường và ghi nhận Lead của bạn, Phân loại lead tự động, tính toán Doanh số tháng

- Kiến thức đặc thù ngành để target

4. Thanh toán:

- Trước ngày 10 hàng tháng -> chi trả hoa hồng cho tháng trước đó

=> Chỉ cần bạn là chuyên gia Facebook Ads - Hãy hợp tác để win-win

Leads

ID dự án: #17720860

Về dự án

Dự án từ xa 4 năm trước đang mở