Đã Đóng

Hợp tác Freelancer (Chuyên Facebook Ads) - Chạy Leads mảng vay tiêu dùng

Hi các bạn,

Bên mình đang cần tuyển 10 bạn Freelancers hợp tác với chính sách như sau:

1. Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm chạy Fb ads

2. Chính sách hợp tác:

- Lựa chọn1: Bên mình hỗ trợ ngân sách chạy -> 5,000đ/Lead đủ chuẩn

- Lựa chọn 2: Ngân sách bạn tự chạy -> 10,000đ/Lead (Quy định max CPL là 6000đ/Lead đủ chuẩn)

3. Quy định Lead chuẩn:

- Không trùng với Lead hiện tại trong database công ty

- Hệ thống phân tự động được cho 1 ngân hàng nào đó

3. Hỗ trợ:

- Chỉ cần bạn tư duy và lên camp nhắm tới KH có nhu cầu vay tín chấp (địa phương bên mình sẽ giao từng thời kỳ)

- Còn lại bên mình đã có hệ thống: Landing pages, Đo lường và ghi nhận Lead của bạn, Phân loại lead tự động, tính toán Doanh số tháng

- Kiến thức đặc thù ngành để target

4. Thanh toán:

- Trước ngày 10 hàng tháng -> chi trả hoa hồng cho tháng trước đó

=> Chỉ cần bạn là chuyên gia Facebook Ads - Hãy hợp tác để win-win

Kĩ năng: Leads

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17720860