Đã Đóng

Sales and Marketing -- 2

Tìm thêm khách hàng tiềm năng cho tôi Giúp chúng tôi mở rộng tập khách hàng và kênh phân phối nhằm tăng doanh số bán hàng.

Kĩ năng: Leads

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14349278

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0