Đã Đóng

Sales and Marketing

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10694 cho công việc này

axontech2

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, [url removed, login to view], [url removed, login to view], HTML 5 etc.& mobile apps Relevant Skills and Experience Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, Thêm

₹10694 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0