Đã Đóng

Sales and Marketing

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1150 cho công việc này

AdityaArya10

i have previous experience in hr profile. it will easier to get the leads Relevant Skills and Experience gave many leads to consultancies Proposed Milestones ₹1300 INR - precise work................

₹1150 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0