Đã Đóng

vendas de produtos.

3 freelancer chào giá trung bình$369 cho công việc này

(6 Nhận xét)
4.0
$556 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
diel0111reynoso

Hi!!! I have been working on digital campaigns for more than 7 years for multiple brands, from small business to international like Adidas, Huawei and Diageo (Buchanans, JW, Black & White and Smirnoff, among others). H Thêm

$300 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0