Đã hoàn thành

LED Light Bulb Design

Design a standard type LED light bulb that meets the US size dimensions and light spread requirements. It must have the ability to disperse heat and look stylish. Thanks

Kỹ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, AutoCAD, CAD/CAM, Thiết kế Công nghiệp

Xem thêm: Light Bulb, Led, led bulb, led design light, light led, led light bulb led light bulb, stylish design, spread design, dimensions light, LED design, modern design traffic light, simple design traffic light circuit, companies design silver light designs, design trafic light, design traffic light component, simple design traffic light, design traffic light circuit, design traffic light project, design traffic light system, design traffic light

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Cohasset, United States

Mã Dự Án: #1740181

Đã trao cho:

sinisatherock

Hired by the Employer

$120 USD trong 5 ngày
(23 Đánh Giá)
5.0