Đã Đóng

Credit Partner Needed -- NO RISK --- Will supply details

Looking for a credit partner with the following criteria:

- 740+ scores

- low balances on revolving accounts

- Credit depth (history) 8-10+ years

In return receive lump sum payment of $10,000-$20,000 upon approval.

You will be added to the company and removed after 12-18 months depending on contract.

Happy Bidding,

Bruno Quintela

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Kế toán, Xử lí dữ liệu, Pháp lý, Nghiên cứu, Đào tạo

Xem nhiều hơn: credit partner needed, pending credit, credit partner, lump, legal history, credit, bruno, looking company partner, payment credit, partner contract, upon approval, looking credit partner, needed credit partner, partner needed company, credit payment, legal contract payment, legal payment contract, partner company, itsolutions, pq, credit processing, company partner, credit partner legal, business partner needed java, partner needed

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Newark, United States

ID dự án: #1659626

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

ishtiak146

please check PM.. thanks

$5000 USD trong 7 ngày
(30 Nhận xét)
5.1