Đã Hủy

Business Studies

This is two kind requirement a business study and macroeconomic job every one separated , the questions should be included in the answer sheet as well ... should be finished by 2 days . it should be professional . the files attached .

Kỹ năng: Kế toán, Phân tích kinh doanh, Tài chính, Pháp lý, Quản lí dự án

Xem thêm: management business, macroeconomic, business requirement, small business balance sheet, days professional blog, requirement study, business studies, small business excel sheet, sample business cover sheet, question answer script professional, business costing sheet

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) LONDON, United Kingdom

Mã Dự Án: #4549877

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

xazoo

Consider it done, professionally. Thanks!

$42 USD trong 2 ngày
(66 Đánh Giá)
5.9
scarletortiz

I am what you are looking for!

$41 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
petkyalo

I am ready to undertake the job. I have over 5 years in finance and economics

$41 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sarmisthadey

Good project that I came across, I am interested, am exADB on same field

$41 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vcscompunet

lets start right now thanks

$39 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0