Đã Đóng

Canadian lawyer needed for elections administrative law opinion

Canadian lawyer needed for elections administrative law opinion.

Kĩ năng: Pháp lý, Hợp đồng, Nghiên cứu pháp lý, Legal Assistance, Local Job, Corporate Law, Criminal Law, Luật lao động, Family Law, Immigration Law, Intellectual Property Law, Cắt cỏ, Legal Analysis, Legal Consultation, Legal Review, Legal Translation, Viêt văn bản quy phạm pháp luật, Paralegal Services, Luật nhà đất, Luật thuế, Technology Law

Địa điểm: Toronto, Canada

Về khách hàng:
( 311 nhận xét ) Ottawa, Canada

ID dự án: #33967453

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Work12345x

Hi, I am a very talented software programmer with 13+ years of development experience (5+ years professional work experience). I am a results-oriented professional and possess experience using cutting-edge development Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.1