Đã Đóng

HAQUE APPLICATION TO FILE IN UKRINE

WE ARE LOOKING FOR AN ATTORNEY TO FILE FOR HAQUE APPLICATION SO THE CHILD WHO IS 3 YEARS OLD CAN RETURN TO USA

ATTACH

Kĩ năng: Pháp lý, Attorney, Người Ukraine, Family Law, Legal Assistance, Nghiên cứu pháp lý, Legal Translation, Viêt văn bản quy phạm pháp luật, Local Job, Paralegal Services

Địa điểm: Odesa, Ukraine

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) BAYSIDE, United States

ID dự án: #32225512

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

(91 Nhận xét)
7.3