intellectual property patent and trademark file

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

looking to file 1 trademark and 3 provisional patents for medical devices. Job will need to include relevant drawings and feasibility search for all.

Pháp lý Bằng sáng chế Trademark Registration Trademark Patent Design Search

ID dự án: #36714540

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình£2350 cho công việc này

lawyerghazalli

Greetings. I am Attorney Umar. I provide Patent/Trademark legal services to my clients. I am experienced in USPTO and EUIPO matters. You may see reviews on me in this regard. I will handle your intellectual property ma Thêm

£2250 GBP trong 1 ngày
(119 Nhận xét)
7.7
wilfrednjorog

Hi! I have vast experience in Legal, Trademark, Patents, Trademark Registration and Patent Design Search, and I am confident that I can produce quality content for you that will be of interest to your readers. I am av Thêm

£2500 GBP trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.6