I need an immigrations lawyer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Hi there, l want to apply for Eb1 from China, l am looking for an attorney to be my representative to fill out the form G28 and send my prepared documents to the USCIS Office. Could you please provide me with the info about your service and rates?

Pháp lý Nghiên cứu pháp lý Hợp đồng Viêt văn bản quy phạm pháp luật Luật lao động

ID dự án: #36705223

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở