Đang Thực Hiện

Need a legal writer asap -- 2

Job Description:

Need a legal writer asap ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bid only legal writer

Kĩ năng: Pháp lý, Nghiên cứu pháp lý, Viêt văn bản quy phạm pháp luật, Luật lao động, Research Writing

Về khách hàng:
( 70 nhận xét ) dinajpur, Bangladesh

ID dự án: #30695432

Được trao cho:

nataliaisabelf05

Hello, I'm law student, have experience in legal reshare, translation of legal documents, etc. Whatever I can help you.

$20 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0