Đã hoàn thành

Need a legal writer to solve my problem

Need a legal writer to solve my problem

Kĩ năng: Pháp lý, Nghiên cứu pháp lý, Viêt văn bản quy phạm pháp luật, Hợp đồng, Luật lao động

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) dinajpur, Bangladesh

ID dự án: #32751885

Được trao cho:

deekshaaggarwal2

Advocate Gigh Court in Delhi and Supreme Court of India. Practicing advocate in the field of commercial laws, corporate laws, family laws, procedure law, IP law, cyber laws etc. Interested in Client management, resear Thêm

$10 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

(16 Nhận xét)
4.7
(0 Nhận xét)
0.0
devrajsinhchauh2

Firstly I am ready work at half of said hourly rate and I have worked as Legal Writer in Gujarat State with practising Advocate. contact me on my mail or mobile number for further discussions.

$5 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0