Lounge lighting design

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a light design for A hookah lounge that turns into a Night club on weekends.

Hệ thống chiếu sáng Lighting Design Kĩ thuật điện Electronic Design Điện tử Electronics repair Lao động phổ thông Local Job Odd Jobs

ID dự án: #36667045

Về dự án

2 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Vaughan, Canada

2 freelancer chào giá trung bình$1500 cho công việc này

dr963

Thank you for considering our proposal. WeBeam Design Team is excited to create a light design concept for your hookah lounge that seamlessly transforms into a vibrant nightclub on weekends. Our approach will focus on Thêm

$1500 CAD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.8
hrrtyscrt

Hello there , please hire me , I'll work with you till your satisfaction plus i really need a job and money for my uni fees and stuff , i would deliver the best in class results . I'll render 3d design and deaigns howe Thêm

$1500 CAD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0