Đã Hủy

Numerical Methods

This assignment needs to be completed following the guidelines in the word document file. Additional information (Username) will be provided upon contact.

Kỹ năng: Quy hoạch tuyến tính

Xem thêm: programming methods, numerical programming, linear programming, contact file, language contact file joomla, contact file upload widget, csv contact file convert, convert csv contact file, numerical methods

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1602857

1 freelancer đang chào giá trung bình £250 cho công việc này

FelipeCADCAMCAE

I can do the work in MATHCAD.

£250 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0