Đã hoàn thành

Facebook fans required 5000 world fans

we need 50000 world fans

must be real

must explain your legal methods

must stay and not disppear .

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Xây dựng liên kết

Xem nhiều hơn: world, real world, facebook 50000, fans required, 5000 link facebook, 50000 real, facebook world, 50000 fans, 50000 facebook, building facebook, fans 5000, 5000 fans, multilingual translators required anywhere world, 50000, facebook world war app, facebook world ends calculator online, skillsets required facebook

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1018536

Được trao cho:

Menus2000

read my message

$30 CAD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
0.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $164 cho công việc này

lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$200 CAD trong 30 ngày
(108 Nhận xét)
5.8
ayazgul

Ready check pmb.

$262 CAD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
3.1