Đang Thực Hiện

146837 pr5 message posting w/links

project for yeswesoft

$50 for x amount of posts pr5 or greater... you tell me how many I get for $50.

you also tell me how many you can do (maximum) per month

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Xây dựng liên kết, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: greater building, pr5 250, yeswesoft, links per month

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1893015

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

smartsaki2003

Dear Sir/Madam, Thank you very much for your offer. Our normal charge for 1 post is 0.33cents,so for $50 we can post 150 posts(Only stayed post counts). We could do more than 500 posts per Thêm

$50 USD trong 30 ngày
(58 Nhận xét)
7.3