Đã hoàn thành

Month 2 Week 2 - OriginalContent1 40 hours - $115.39

Được trao cho:

originalcontent1

Thanks for the project:)

$115.39 USD trong 7 ngày
(56 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

imdadulhaq

I am ready to start.

$115.39 USD trong 15 ngày
(26 Nhận xét)
5.0
Alaminhossain

Sir, I am ready for this job. Just check your PMB.

$50 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0