Đã Trao

LinkedIn Profile Copywriting

Hi Nikole,

I need help with my LinkedIn profile, e.g. to write the summary, texts of recommendations, etc. Could you help?

Kỹ năng: Viết quảng cáo

Xem thêm: linkedin help, linkedin, linkedin summary, help copywriting, summary linkedin, copywriting profile, copywriting help, write texts, linkedin recommendations, profile texts, report summary write, research summary write, write texts web site, myspace profile creation help, write profile writer, write company profile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vilnius, Lithuania

Mã Dự Án: #1731973

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Nikole

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(139 Đánh Giá)
6.9