Social Media Marketing for Linked In

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone to increase Likes and Shares on my articles that I posted to LinkedIn. The audience are US and EU retailers and FMCG companies, so you need to have active membership in the right groups and a retail consumer goods profile on Linkedin. Attached is a sample article I wrote. IF YOU DO NOT HAVE A SUBSTANTIAL FOLLOWING AND AT LEAST 100 GROUPS ON LINKEDIN THAT YOU BELONG TO, DO NOT BOTHER TO SUBMIT A PROPOSAL.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online