Đã đóng

Social Media Marketing for Linked In

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €342 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for someone to increase Likes and Shares on my articles that I posted to LinkedIn. The audience are US and EU retailers and FMCG companies, so you need to have active membership in the right groups and a retail consumer goods profile on Linkedin. Attached is a sample article I wrote. IF YOU DO NOT HAVE A SUBSTANTIAL FOLLOWING AND AT LEAST 100 GROUPS ON LINKEDIN THAT YOU BELONG TO, DO NOT BOTHER TO SUBMIT A PROPOSAL.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online