Đã Đóng

Cisco 7942 conversion to SIP

I have 4 7942s that I am unable to convert to SIP. I have done the 7940 many times. But 42 just will not work. I bricked two of the 42s. Very frustrated. Have a local tftp that we can use or a public.

Kĩ năng: Asterisk PBX, Linux, VoIP

Xem nhiều hơn: convert cisco 7942 sip, cisco 7942 convert sip, cisco 7942 sip, convert 7942 sip, sip cisco 7942, 7942 sip conversion, cisco sip, bricked, cisco tftp sip, 7940 pbx, pbx sip, asterisk pbx tftp, cisco sip asterisk, sip sip asterisk, cisco sip convert, tftp, tftp pbx, sip sip, linux sip, sip linux, convert cisco sip, convert asterisk, cisco pbx, cisco linux, tftp linux

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1703241

4 freelancer đang chào giá trung bình $193 cho công việc này

nttranbao

Hi. Pls check PM. Thanks

$170 USD trong 2 ngày
(32 Nhận xét)
5.5
ekoandriprasetyo

Ready to work.

$150 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
jpglobal1

hi, I can help you in this CISCO SIP.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
H6JN5hOl9

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0