Đã hoàn thành

Setup and Install ASTERISK

Được trao cho:

mynameisanu

I'm qualified.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

Bebeau

Please read my message .

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
itseed

I can do it !!! Pls read your message

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Waranon

i would like to do this job, please choose me !

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
teelekkub11

Please your choose last freelance

$350 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0