Đã Đóng

Cocoa Port of GPL Linux Qt Code

This project is simple: you will fork the source code of a GPL Linux source code based on QtLibrary and change the qt interface files into Cocoa .xib files and the C++ source code into Objective C and then turn over the project to me.

This is a work for hire and an NDA is required.

Kĩ năng: Lập trình C++, Cocoa, Linux, Objective C

Xem nhiều hơn: cocoa linux port, cocoa linux, port cocoa linux, cocoa port linux, objective linux, linux source code, hire linux, hire code, code a hire, cocoa source code, gpl code cocoa, objective c code, code hire, code for hire, cocoa objective c, qt/c++, qt c++, qt c, port a c, Gpl, c++/qt, linux simple project, source code simple project, cocoa code, code linux

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Los Osos, United States

ID dự án: #1026503

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

AlexanderShulc

Please read PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.5