Đã Đóng

C++ design

Design of a gaming system portion. Communication to peripheral Interfaces such as USB, PCI/PCie, serial, parallel, TCP/IP.

Kỹ năng: Lập trình C++, Linux

Xem thêm: serial programming, gaming programming, tcp ip, serial communication, parallel programming, gaming design, pcie, programming usb, cplusplus tcp, design usb, usb tcp, usb design, linux tcp programming, serial tcp, usb serial, tcp serial, programming design, usb parallel, programming tcp, parallel usb, programming gaming, tcp programming, tcp linux, peripheral, microchip tcp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Los Altos, United States

Mã Dự Án: #1013074

4 freelancer đang chào giá trung bình $1050 cho công việc này

SuMing

Hi, please check PM.

$1200 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
santana0809

Please check PM.

$1000 USD trong 21 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
laohuw

I am interested in your project.

$1000 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
antonalexraja

Please see the PMB

$1000 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
akshuja

Please see PM

$800 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0