Đã Đóng

Linux Kernel i2c implementation

Hi ,

I want a Trainer who can teach me about protocol implementations in Linux Kernel . I will start with i2c

Bus interface and Slave Device Driver implementation .

Kĩ năng: Linux, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: kernel i2c implementation, linux software c++, linux kernel, linux device, Linux device driver, kernel, kernel driver, Implementations, I2C, device driver, i2c linux, device protocol, protocol linux, i2c architecture, teach linux kernel, teach linux, want bus, linux can bus, kernel driver linux, driver linux, software linux, teach architecture, Software implementation, can i2c, linux software architecture

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

ID dự án: #1649164

5 freelancer đang chào giá trung bình $219 cho công việc này

hddh

I can do it.

$200 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
offox

I can do this for you.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SR25q7CiO

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
grtdeveloper

Hi, Please see PM for details. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
Nishad123

i could provide you this training.

$195 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0