Đã hoàn thành

Make OpenVpn plugin for embeded device - repost

I have an embedded linux based box. required to add OpenVpn in to the box.

1. Remotely connect and check the box.

[url removed, login to view] a installable openvpn plugin for the embeded box.

[url removed, login to view] OpenVPN config files.

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn, Linux, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: openvpn embedded, openvpn embedded device, openvpn linux, linux openvpn, linux embeded, linux device, embeded linux c, embedded+linux, embedded linux, connect plugin, openvpn config, repost facebook plugin, openvpn connect, wrt openvpn client connect linux server, connect openvpn, repost rss plugin wordpress, repost plugin, repost wp plugin, make marquee dynamic make data base, make game java make money

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

ID dự án: #4723790

Được trao cho:

iosifpeterfi

Hello, please check PM.

$315 USD trong 7 ngày
(22 Đánh Giá)
5.8

1 freelancer đang chào giá trung bình $315 cho công việc này

hakkupakku

please check my pm

$144 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.8