Đang Thực Hiện

private rsync project

rsync project on cpanel migration to smaller servers. Make it the same as the previous project new > old

Kỹ năng: Linux, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: cpanel rsync, migration linux, migration cpanel, project report private money, project speak private, cpanel migration, make perl code smaller, make bullet smaller, make flash movie smaller, project hosting private, smaller project, project management private clinic

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #4545224

Đã trao cho:

linuxfreak1985

lets complete this project

$53 USD trong 3 ngày
(155 Đánh Giá)
6.8