Đã Đóng

Install and configure lighttpd

Project Goal:

Install and configure lighttpd on Debian.

Requirements:

- Configure lighttpd to stream mp4s and flvs to JW Player.

- Prevent hot linking and protect videos location using expiring tokens

Kĩ năng: Linux, UNIX

Xem nhiều hơn: flvs, tokens, player stream videos, install stream, lighttpd player, debian linux, hot videos, linux configure, debian install, videos hot, stream videos, player protect, linux lighttpd install, unix project linux, player lighttpd, unix install, lighttpd install, jw player linux, jw player install, install jw player, hot ebony videos, adult hot steaming videos, linux location, brazilian hot women videos, lighttpd stream

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tmisoara, Romania

ID dự án: #1060757

8 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

nknk

Hi. That's my specialty. Please check PM.

$80 USD trong 5 ngày
(175 Nhận xét)
7.0
itamarjp

I can setup it for you now.

$100 USD trong 0 ngày
(78 Nhận xét)
5.7
phankhanh

Please check your PMB.

$100 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
3.7
tauseefmalik

check your pmb.. linux guru here

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sivaharivkm

Please see PMB.

$75 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
namastenepal

That is my regular job. I work regularly for jwplayer and lighttpd and stream mp4 as well as flv players.

$52 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
satyapalgarhwal

ready to work with u

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.8
ahronii

pls check PM

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0